Consultes / Consultas

En aquesta secció pot contactar amb IVASS per a fer arribar les seues consultes en relació a les convocatòries en les quals participa. Abans, li aconsellem que es dirigisca a la secció FAQ on trobarà respostes a les preguntes més freqüents. Trie una de les següents opcions depenent de la naturalesa de la seua consulta. Si la seua consulta està relacionada amb dificultats tècniques com a impossibilitat d'adjuntar documents, no haver rebut l'email de confirmació d'inscripció, no poder accedir a l'àrea de candidat/a, etc. punxe en "Consultes Tècniques". Si la seua consulta està relacionada amb les fases del procés de selecció, estat de la seua candidatura, reclamacions, etc. punxe en "Consultes sobre el procés o reclamacions"

En esta sección puede contactar con IVASS para hacer llegar sus consultas en relación a las convocatorias en las que participa. Antes, le aconsejamos que se dirja a la sección FAQ donde encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes. Elija una de las siguientes opciones dependiendo de la naturaleza de su consulta. Si su consulta está relacionada con dificultades técnicas como imposibilidad de adjuntar documentos, no haber recibido el email de confirmación de inscripción, no poder acceder al área de candidato/a, etc. pinche en "Consultas Técnicas". Si su consulta está relacionada con las fases del proceso de selección, estado de su candidatura, reclamaciones, etc. pinche en "Consultas sobre el proceso o reclamaciones"

Tipo / Tipo*:
Nom / Nombre*:
Telèfon / Teléfono*:
E-mail / E-mail*:
DNI/NIE/Passaport / DNI/NIE/Pasaporte*:
Asunto / Asunto*:
Missatge / Mensaje*: