Inscripció / Inscripción

Seleccione la categoria a la qual desitja inscriure's / Seleccione la categoría a la que desea inscribirse:

Si desitja informació detallada per a emplenar la inscripció faça clic en Manual per a emplenar la inscripció (enllaç en pdf) / Si desea información detallada para cumplimentar la inscripción haga clic en Manual para cumplimentar la inscripción (enlace en pdf)

En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procés de convocatòria de borses els candidats y candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultas”, introduint les dades que s'indiquen, i en el termini de 48 hores, rebrà la contestació a la mateixa.
En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos y candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican, y en el plazo de 48 horas, recibirá la contestación a la misma.

Ofertas de empleo / Ofertas de empleo
Cuidador/a / Cuidador/a El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
Infermer/a / Enfermero/a El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado
Cuiner/a / Cocinero/a El període d'acceptació de candidatures està tancat / El periodo de aceptación de candidaturas está cerrado