Inscripció / Inscripción

Seleccione la categoria a la qual desitja inscriure's / Seleccione la categoría a la que desea inscribirse:

En cas de tenir algun dubte en relació a aquest procés de convocatòria de borses els candidats i candidates podran revisar l'apartat “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” d'aquest portal. Per a altres consultes, el candidat o candidata podrà emplenar l'apartat “Consultes / Consultas”, introduint les dades que s'indiquen i rebrà la contestació a la mateixa.
En caso de tener alguna duda en relación a este proceso de convocatoria de bolsas los candidatos y candidatas podrán revisar el apartado “Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes” de este portal. Para otras consultas, el candidato o candidata podrá cumplimentar el apartado “Consultes / Consultas”, introduciendo los datos que se indican y recibirá la contestación a la misma.

Si va participar en edicions anteriors de la borsa però no va ser admés en les borses i desitja inscriure's en una nova edició haurà d'accedir amb les seues dades a l'Àrea de Candidat i una vegada autenticat inscriure's des d'esta mateixa secció d'Inscripció.

Si participó en ediciones anteriores de la bolsa pero no fue admitido en las bolsas y desea inscribirse en una nueva edición deberá acceder con sus datos al Área de Candidato y una vez autenticado inscribirse desde esta misma sección de Inscripción

Ofertas de empleo / Ofertas de empleo