Llistats mensuals / Listado mensuales

Llistats mensuals / Listado mensuales
Ampliació B. Urgencia Conductor/a Mecànic/a-Ampliación B. Urgencia Conductor/a Mecánico/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació B. Urgencia Responsable De Torn/ Ampliación B. Urgencia Responsable De Turno Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuidador/a / Ampliación Cuidador/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuidador/a 2020 / Ampliación Cuidador/a 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuidador/a Novembre 2020 / Ampliación Cuidador/a Noviembre 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuiner/a / Ampliación Cocinero/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuiner/a 2020 / Ampliación Cocinero/a 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Cuiner/a Novembre 2020 / Ampliación Cocinero/a Noviembre 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Infermer/a / Ampliación Enfermero/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Infermer/a 2018 / Ampliación Enfermero/a 2018 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Infermer/a 2020 / Ampliación Enfermero/a 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Ampliació Infermer/a Novembre 2020 / Ampliación Enfermero/a Noviembre 2020 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Ajudant De Residència-Ayudante De Residencia Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Auxiliar De Manteniment-Auxiliar De Mantenimiento Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Conductor/a Mecànic/a-Conductor/a Mecánico/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Director Psicòleg/a-Director/a Psicólogo/a Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022
B. Urgencia: Director/a De Centre-Director/a De Centro Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022
B. Urgencia: Governante/a-Gobernante/a Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Monitor/a D'atenció Social-Monitor/a De Atención Social Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Monitor/a D'ocupació-Monitor/a De Empleo Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Psicòleg/a-Psicólogo/a Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022
B. Urgencia: Punxe De Cuina-Pinche De Cocina Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Responsable De Torn Area 5/responsable De Turno Area 5 Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Responsable De Torn/responsable De Turno Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Terapeuta/terapeuta Ocupacional-Terapeuta/terapeuta Ocupacional Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B. Urgencia: Zelador/a Guarda-Celador/a Guarda Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
B.Urgencia: Terapeuta Ocupacional-Terapeuta Ocupacional Actualitzat el / Actualizado el 01/03/2022
Obertura Cuidador/a 2018 / Apertura Cuidador/a 2018 Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022
Obertura Cuiner/a 2018 / Apertura Cocinero/a 2018 Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022
Obertura Infermer/a 2018 / Apertura Enfermero/a 2018 Actualitzat el / Actualizado el 30/09/2022