LLISTATS / LISTADOS

 NOTA INFORMATIVA de l'1 de JUNY DE 2020- REPRESA DE TERMINIS: Es reprenen  els terminis per a la presentació d'al·legacions en relació amb els llistats provisionals de persones admeses i excloses que estaven suspesos per la declaració de l'estat d'alarma. PUNXA PER A AMPLIAR LA INFORMACIÓ.

Resolució de 12 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporalde la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució. (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

Resolució de 12 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporalde la categoria d'infermer/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució. (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

Resolució de 13 de febrer de 2019, del Director General de l'IVASS, per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos de la bossa d'urgència de les categories de responsable de torn (àrea 10), auxiliar de manteniment (àrea 10), monitor/a social (àrea 10), conductor/a mecànic/a (´àrees 5 i 3), terapeuta ocupacional (àrea 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3) i zelador/a guarda (àrea 9). (DATA DE PUBLICACIÓ 14 DE FEBRER DE 2019).

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa d'urgència de les categories de governant/a (àrea 7) i ajudant de residència (àrees 3 i 4).

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuiner/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

 RESOLUCIÓ de 15 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

RESOLUCIÓ de 15 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria d'infermer/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2016, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa d'urgència de la categoria d'auxiliar de cuina.

Resolució de 17 de maig per la qual s'aprova el  LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/AS I EXCLOSOS/AS EN LA PRIMERA ACTUALITZACIÓ BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL CATEGORIA DE CUIDADOR/A ÀREES 1 I 2.

Resolució de 17 de maig per la qual s'aproven els llistats provisionals d'admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de les categories de Terapeuta ocupacional (àrees 3, 7, 9 i 10), Ajudant de residència (àrees 1, 2, 6, 7, 8 i 9) i Responsable de torn (àrea 5).

Resolució de 23 de maig, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent de la categoria de goverant (àrea 7).

Resolució de 23 de maig de 2019, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent de les categories de responsable de torn (àrea 10), auxiliar de manteniment (àrea 10), monitor/a social (àrea 10), conductor/a mecànic (àrees 5 i 3), terapeuta ocupacional (àrea 5) i terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3).

Correcció d'errors del llistat definitiu d'admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent categoria responsable de torn (àrea 10)

CORRECCIÓ D'ERRORS dels llistats definitius de la bossa de caràcter urgent de les categories de conductor/a mecànic/a (àrees 3 i 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3), monitor/a social (àrea 10) i governant/a (àrea 7).

Resolució de 6 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la primera actualització de la bossa d'ús de la categoria d'infermer/a.

Resolució de 6 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la primera actualització de la bossa d'ús de la categoria cuiner/a

Resolució de 6 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent de la categoria de zelador.

Resolució de 6 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent d'auxiliar de cuina.

Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent de la categoria de responsable de torn de l'àrea 5

Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s'aprova els llistats provisionals de la bossa d'urgència de la categoria de responsable de torn (àrees 3, 4 i 7), director/a de centre, director/a psicòleg/a i auxiliar de manteniment (àrea 7).

Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s'aprova el llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos de la prinera actualització de la bossa d'ocupació de la categoria de cuidador/a

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 20 de juny de 2019 del Director General en relació amb el llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent, de la categoria de responsable de torn (àrees 3, 4 i 7).

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent, categoria governant/a, àrea 6.

Publicació llistat definitiu ademesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria d'auxiliar de manteniment àrea 7.

Publicació llistat definitiu ademesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria director/a de centre.

Publicació llistat definitiu ademesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria director/a psicòleg.

Publicació llistat definitiu ademesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria responsable de torn àrees 3,4 i 7.

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria d'ajudant de residència

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràrcter ugent de la categoria de terapeuta ocupacional àrees 3,7, 9 i 10.

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de la ampliació de la borsa de la categoria de infermer / infermera

Publicació llistat provisonal admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de monitor d'atenció social área 9

Publicació llistats provisionals admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de les categories de: terapeuta/terapeuta ocupacional (àrees 4, 5 i 7), auxiliar de manteniment (àrees 3, 4, 5, 8 i 9), coordinador d'atenció sanitària, monitor d'atenció social (àrees 3 i 6), governant (àrea 4) i monitor d'ocupació (àrea 8)

Publicació llistat definitiu monitor d'atenció social àrea 9

Publicació llistat provisional admesos i exclosos ampliació de la bossa cuiner àrea 7

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria d'auxiliar de manteniment àrees 3-4-5-8 i 9.

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de governant àrees 4-6. (Data de publicació 3-12-2019)

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de terapeuta/terapeuta ocupacional àrees 4-5 i 7 (Data publicació 3-12-2019).

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de monitor d'ocupació

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de la categoria de cuidadors/as

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la bossa de la categoria d'infermers/es publicada l'11 de juliol de 2019

Publicació llistat definitiu admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de monitor/a d'atenció social àrees 3 i 6

Publicació llistat provisiona admesos/as i exclosos de l'ampliació de la bossa de caràcter urgent convocada mitjançant resolució de 29 d'octubre de 2019 de la categoria de responsable de torn

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la bossa temporal convocada mitjançant resolució de 29 d'octubre de 2019 de la categoria d'infermer/a

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la bossa temporal convocada mitjançant resolució de 29 d'octubre de 2019 de la categoria de cuiner/a

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la bossa de caràcter urgent mitjançant resolució de 29 d'octubre de 2019 de la categoria de conductor/a-mecànic

Publicació llistat provisional admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de psicòleg/a

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de la categoria de cuidador convocada mitjançant resolució de 29 d'octubre

 Publicació llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es de l'ampliació de la borsa caràcter urgent de la cagegoria de psicòleg/a

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos de l'ampliació de la borsa de cuidador convocada per Resolució de 27 de maig de 2020

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos de l'ampliació de la borsa de cuiner-a convocada per Resolució de 27 de maig de 2020

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos de l'ampliació de la borsa d'infermer-a convocada per Resolució de 27 de maig de 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de la categoria d'infermer/a convocada mitjançant Resolució de 29 d'octubre

Publicació llistat definitiu d'ademos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'ocupació temporal de la categoria de cuiner/a convocada mitjançant Resolució de 29 d'octubre

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa urgent de la categoria de conductor-mecànic convocada mitjançant Resolució de 29 d'octubre

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa urgent de la categoria de responsable de torn convocada mitjançant Resolució de 29 d'octubre

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuiner/a convocada mitjançant Resolució de 27 de maig 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuidador/a convocada mitjançant Resolució de 27 de maig 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'infermer/a convocada mitjançant Resolució de 27 de maig 2020

Publicació llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuidador/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

Publicació llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'infermer/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

Publicació llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuiner/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuidador/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa d'infermer/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

Publicació llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'ampliació de la borsa de cuiner/a convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2020

 

NOTA INFORMATIVA del 1 de JUNIO DE 2020- REANUDACIÓN DE PLAZOS: Se reanudan  los plazos para la presentación de alegaciones en relación con los listados provisionales de personas admitidas y exlcuidas que estaban suspendidos por la declaración del estado de alarma. PINCHA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN.

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de cuidador/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019).
Resolución de 12 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de enfermero/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019).

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Director General del IVASS, por la que se dispone la publicación del listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de urgencia de las categorías de responsable de turno (área 10), auxiliar de mantenimiento (área 10), monitor/a social (área 10), conductor/a mecánico/a (áreas 5 y 3), terapeuta ocupacional (área 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (área 3) y celador/a guarda (área 9). (FECHA DE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO DE 2019)

RESOLUCIÓN de 12 abril de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se dispone la publicación del listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de urgencia de las categorías de gobernante/a (área 7) y ayudante de residencia (áreas 3 y 4).

RESOLUCIÓN de 12 abril de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de cocinero/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN de 12 abril de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de cuidador/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución.

RESOLUCIÓN de 15 abril de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de cuidador/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución.

 RESOLUCIÓN de 15 abril de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la primera actualización de la Bolsa de Empleo Temporal de la categoría de enfermero/a, ordenándose la publicación de la presente Resolución.

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Director General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), por la que se dispone la publicación del listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de urgencia de la categoría de pinche de cocina.

Resolución de 17 de mayo por la que se aprueba el  LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA PRIMERA ACTUALIZACIÓN BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL CATEGORÍA DE CUIDADOR/A ÁREAS 1 Y 2.

 Resolución de 17 de mayo por la que se apruebas los listados provisionales de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de las categorías de Terapeuta ocupacional (áreas 3, 7, 9 y 10), Ayudante de residencia (áreas 1, 2, 6, 7, 8 y 9) y Responsable de turno (área 5).

Resolución de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de gobernante/a (área 7).

Resolución de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la bolsa de carácter urgente de las categorías de responsable de turno (área 10), auxiliar de mantenimiento (área 10), monitor/a social (área 10), conductor/a mecánico (áreas 5 y 3), terapeuta ocupacional (área 5) y terapeuta/terapeuta ocupacional (área 3).

Corrección de errores del listado definitivo de admitidos y excluidos de la bolsa de carácter urgente categoría responsable de turno (área 10)

 CORRECCIÓN DE ERRORES de los listados definitivos de la bolsa de carácter urgente de las categorías de conductor/a mecánico/a (áreas 3 y 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (área 3), monitor/a social (área 10) y gobernante/a (área 7).

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de la primera actuazlización de la bolsa de empleo de la categoría de enfermero/a.

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que se apueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de la primera actualización de  bolsa de empleo temporal de la categoría de cocinero/a

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que aprueba el listado defintivo de aspirantes admitidos y excluidos de la primera actualización de la bolsa de urgencia de la categoría de celador.

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que aprueba el listado defintivo de aspirantes admitidos y excluidos de la primera actualización de la bolsa de urgencia de la categoría de pinche de cocina

Resolución de 20 de junio de 2019 por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de la la bolsa de urgencia de la categoría de responsable de turno del área 5

Resolución de 20 de junio de 2019 por la que se aprueba los listados provisionales de la bolsa de urgencia de la categoría de responsable de turno (áreas 3, 4 y 7), director/a de centro, director/a psicólogo/a y auxiliar de mantenimiento (área 7).

Resolución de 20 de junio por la que se aprueba el listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de la primera actualización de la bolsa de empleo temporal de la categoría de cuidador/a

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de junio de 2019 del Director General en relación con el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente, de la categoría de responsable de turno (áreas 3, 4 y 7).

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente, categoría gobernante, área 6.

Publicación listado definitvo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de auxiliar de mantenimiento área 7.

Publicación listado definitvo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de director/a de centro.

Publicación listado definitvo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de director/a psicólogo/a.

Publicación listado definitvo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de responsable de turno áreas 3,4 y 7.

Publicación listado definitvo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de ayudante de residencia

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de terapeuta ocupacional áreas 3, 7, 9 y 10.

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa dela categoría de enfermero/a.

Publicación listado provisional admitidos/as y exlcuidos/as de la bolsa de carácter urgente  categoría de monitor/a de atención social área 9

Publicación listados provisionales admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de las categorías de: terapeuta/terapeuta ocupacional (áreas 4, 5 y 7), auxiliar de mantenimiento (áreas 3, 4, 5, 8 y 9), coordinador de atención sanitaria, monitor de atención social (áreas 3 y 6), gobernante (área 4) y monitor de empleo (área 8)

Publicación listado definitivo monitor atención social área 9

Publicación listado provisional admitidos y excluidos ampliación de la bolsa cocinero área 7

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de auxiliar de mantenimiento áreas 3-4-5-8 i 9.

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de gobernante áreas 4-6. (Fecha de publicación 3-12-2019)

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de terapeuta/terapeuta ocupacional áreas 4-5 y 7 (Fecha publicación 3-12-2019).

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de monitor de empleo

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de empleo temporal de la categoría de cuidadores/as

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de la categoría de enfermeros/as publicada el 11 de julio de 2019

Publicación listado definitivo admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter ugente de la categoría de monitor/a de atención social áreas 3 y 6

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos de la ampliación de la bolsa de carácter urgente convocada mediante resolución de 29 de octubre de 2019 de la categoría de responsable de turno

Publicación listado provisional admitidos/as y exlcuidos/as de la ampliación de la bolsa temporal convocada mediante resolución de 29 de octubre de 2019 de la categoría de enfermero/a

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa temporal convocada mediante resolución de 29 de octubre de 2019 de la categoría de cocinero/a

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de carácter urgente mediante resolución de 29 de octubre de 2019 de la categoría de conductor/a-mecánico

Publicación listado provisional admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de psicólogo/a

Publicación listado definitivo de admitidos/as y exlcuidos/as de la ampliación de la bolsa de empleo temporal de la categoría de cuidador convocada mediante resolución de 29 de octubre

Publicación listado defintivo de admitidos/as y excluidos/as de la bolsa de carácter urgente de la categoría de psicólogo/a

Publicación listado provisional de admitidos/as y excluidos ampliación bolsa cuidador convocada por Resolución de 27 de mayo de 2020

Publicación listado provisional de admitidos y excluidos ampliación bolsa cocinero-a convocada por Resolución de 27 de mayo de 2020

Publicación listado provisional de admitidos/as y excluidos ampliación bolsa enfermero-a convocada por Resolución de 27 de mayo de 2020

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de empleo temporal de la categoría de enfermero/a convocada mediante Resolución de 29 de octubre

Publicación listado definitivo de admitidos /as y exlcuidos/as de la ampliación de la bols de empleo temporal de la categoría de cocinero/a conovocada mediante Resolución de 29 de octubre

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa urgente de la categoría de conductor-mecánico convocada mediante Resolución de 29 de octubre

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa urgente de la categoría de responsable de turno convocada mediante Resolución de 29 de octubre

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cocinero/a convocada mediante Resolución de 27 de mayo 2020

Publicación listado defintivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cuidador/a convocada mediante Resolución de 27 de mayo de 2020

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsas de enfermero/a convocada mediante Resolución de 27 de mayo de 2020

Publicación listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cuidador/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Publicación listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de enfermero/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Publicación listado provisional de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cocinero/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cuidador/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Publicación listado defintivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de enfermero/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Publicación listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la ampliación de la bolsa de cocinero/a convocada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020

Annexos / Anexos

LL. DEFINITIU EXCLOSOS AMPLIACIÓ INFERMER/A 2018// LL. DEFINITIVO EXCLUIDO AMPLIACIÓN ENFERMERO/A 2018

LL. DEFINITIU ADMESOS GOVERNANT ÀREA 6/LL. DEFINITVO ADMITIDOS GOBERNANTE ÁREA 6

LL. DEFINITIU EXCLOSOS GOVERNANT ÀREA 4/ LL. DEFINITVO EXCLUIDOS GOBERNANTE ÁREA 4

LL. DEFINITIU ADMESOS GOVERNANT ÀREA 4// LL. DEFINITIVO ADMITIDOS GOBERNANTE ÁREA 4

LL. DEFINITIU EXCLOSOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREES 3-4-5-8 I 9/ LL. DEFINITIVO EXLCUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREAS 3-4-5-8 Y 9

LL. DEFINITIU ADMESOS AUXLIAR DE MANTENIMENT ÀREES 3-4-5-8 I 9/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREAS 3-4-5-8 Y 9

LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AMPLIACIÓ BORSA CUINER/A ÀREA 7- LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AMPLIACIÓN BOLSA COCINERO/A ÁREA 7

LL. PROVISIONAL ADMESOS AMPLIACIÓ BORSA CUINER/A ÀREA 7- LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AMPLIACIÓN BOLSA COCINERO/A ÁREA 7

LL. DEFINITIVO ADMITIDOS MONITOR ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 9// LL. DEFINITIU ADMESOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 9

LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS MONITOR DE ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 9 // LL. DEFINITIU EXCLOSOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 9

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 7/LL. PROVISIONAL EXCLOSOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 7

LL. DEFINITIU EXCLOSOS GOVERNANT ÀREA 6/LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS GOBERNANTE ÁREA 6

LL. DEFINITIU ADMESOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 4/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 4

LL. DEFINITIU ADMESOS AMPLIACIÓ INFERMER/A 2018// LL. DEFINITIVO ADMITIDOS ENFERMERO/A AMPLIACIÓN 2018

LL. PROVISIONAL ADMESOS AMPLIACIÓ BORSA CUIDADOR/LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AMPLIACIÓN BOLSA CUIDADOR

LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AMPLIACIÓ BORSA CUIDADOR/LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AMPLIACIÓN BOLSA CUIDADOR

LL. DEFINITIU EXCLOSOS MONITOR D'OCUPACIÓ ÀREA 8/ LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS MONITOR DE EMPLEO ÁREA 8

LL. DEFINITIU ADMESOS MONITOR D'OCUPACIÓ ÀREA 8/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS MONITOR DE EMPLEO ÁREA 8

LL. DEFINITIU ADMESOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 7/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 7

LL. DEFINITIU EXCLOSOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 7/LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 7

LL. DEFINITIU EXCLOSOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 5/LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 5

LL. DEFINITIU ADMESOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 5/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 5

LL. DEFINITIU EXCLOSOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 4/LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS TERAPEUTA-TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 4

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 5/LL. PROVISIONAL EXCLOSOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 5

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 4/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 4

LL.PROVISIONAL ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 3/LL. PROVISIONAL ADMESOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 3

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS MONITOR DE ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 3/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 6

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS MONITOR ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 3/LL. PROVISIONAL EXCLOSOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 3

LL. PROVISIONAL MONITOR DE ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 6/ LL. PROVISIONAL ADMESOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 6

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS MONITOR DE ATENCIÓN SOCIAL ÁREA 3/ LL. PROVISIONAL ADMESOS MONITOR ATENCIÓ SOCIAL ÀREA 3

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS GOBERNANTE ÁREA 4/LL.PROVISIONAL EXCLOSOS GOVERNANT ÀREA 4

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS GOBERNANTE ÁREA 4/LL. PROVISIONAL ADMESOS GOVERNANT ÀREA 4

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS COORDINADOR DE ATENCIÓN SANITARIA/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS COORDINADOR D'ATENCIÓ SANITÀRIA

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS COORDINADOR DE ATENCIÓN SANITARIA/ LL. PROVISIONAL ADMESOS COORDINADOR D'ATENCIÓ SANITÀRIA

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS MONITOR DE EMPLEO ÁREA 8/LL. PROVISIONAL EXCLOSOS MONITOR D'OCUPACIÓ ÀREA 8

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 4/ LL. PROVISIONAL AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 4

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 5/ LL. PROVISIONAL ADMESOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 5

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 7/LL. PROVISIONAL ADMESOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 7

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 5/LL. PROVISIONAL ADMESOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 5

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREA 4/LL. PROVISIONAL ADMESOS TERAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREA 4

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 9/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 9

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 8/LL. PROVISIONAL AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 8

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 5/LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 5

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 4/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 4

LL. PROVISIONAL EXCLUIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 3/ LL. PROVISIONAL EXCLOSOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 3

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 9/LL. PROVISIONAL ADMESOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 9

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ÁREA 8/ LL. PROVISIONAL ADMESOS AUXILIAR DE MANTENIMENT ÀREA 8

LL. PROVISIONAL ADMITIDOS MONITOR DE EMPLEO ÁREA 8/ LL. PROVISIONAL ADMESOS MONITOR D'OCUPACIÓ ÀREA 8

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS COCINERO/A AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLIST DEFINITIU ADMESOS AMPLIACIÓ CUINER/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN ADMITIDOS COCINERO/A MAYO 2020

LLIST DEFINITIU EXCLOSOS AMPLIACIÓ INFERMER/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN EXCLUIDOS ENFERMERO/A MAYO 2020

LLIST DEFINITIU ADMESOS AMPLIACIÓ INFERMER/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN ADMITIDOS ENFERMERO/A MAYO 2020

LLIST DEFINITIU EXCLOSOS AMPLIACIÓ CUIDADOR/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN EXCLUIDOS CUIDADOR/A MAYO 2020

LLIST DEFINITIU ADMESOS AMPLIACIÓ CUIDADOR/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN ADMITIDOS CUIDADOR/A MAYO 2020

LLISTAT DEF EXCLOSOS RESPONSABLE DE TORN AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF EXCLUIDOS RESPONSABLE DE TURNO AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT DEF ADMESOS RESPONSABLE DE TORN AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF ADMITIDOS RESPONSABLE DE TURNO AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT DEF EXCLOSOS CONDUCTOR-MECÀNIC AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF EXCLUIDOS CONDUCTOR-MECÀNIC AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT DEF ADMESOS CONDUCTOR-MECÀNIC AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF ADMITIDOS CONDUCTOR-MECÁNICO AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT DEF EXCLOSOS CATEGORIA CUINER AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF EXCLUIDOS CATEGORÍA COCINERO AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLIST DEFINITIU EXCLOSOS AMPLIACIÓ CUINER/A MAIG 2020-LLIST DEFINITIVO AMPLIACIÓN EXCLUIDOS COCINERO/A MAYO 2020

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS CUIDADOR AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL CUIDADOR AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS COCINERO/A AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS ENFERMERO/A AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS ENFERMERO/A AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS CUIDADOR AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS CUIDADOR AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTA PROVISIONAL EXCLOSOS CUINER AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS COCINERO AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS CUINER AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS COCINERO AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTA PROVISIONAL EXCLOSOS INFERMER AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS ENFERMERO AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS INFERMER AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS ENFERMERO AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTA PROVISIONAL EXCLOSOS CUIDADOR AMPLIACIÓ NOVEMBRE 2020//LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS CUIDADOR AMPLIACIÓN NOVIEMBRE 2020

LLISTAT DEF ADMESOS CATEGORIA CUINER AMPLIACIÓ 29-10-2019/LIST DEF ADMITIDOSS CATEGORÍA COCINERO AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT DEF EXCLOSOS CATEGORIA INFERMER/A AMPLIACIÓ 29-10-2019-LISTADO DEF EXCLUIDOS CATEGORÍA ENFERMERO/A AMPLIACIÓN 29-10-2019

LL.DEF ADMESOS-ADMITIDOS AMPLIACIÓ BOLSA CUIDADOR/A PUBLICADA MITJANÇANT RESOLDE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV EXCLOSOS-EXCLUIDOS AMPLIACIÓ BOLSA D' INFERMER PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV ADMESOS-ADMITIDOS AMPLIACIÓ BOLSA D' INFERMER PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV EXCLOSOS- EXCLUIDOS AMPLIACIÓ BOLSA CUINER PUBLICADA MITJANÇANT RESOL 29 D'OCTUBRE ÀREES 1-3-5 I 9

L. PROV ADMESOS-ADMITIDOS AMPLIACIÓ BOLSA CUINER PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE ÀREES 1-3-5 I 9

LL. PROV EXCLOSOS-EXCLUIDOS AMPLIACIÓ BOLSA DE RESPONSABLE DE TORN PUBLICADA MITJANÇANT RESOLDE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV ADMESOS-ADMITIDOS AMPLIACIÓ BOLSA RESPONSABLE DE TORN PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV EXCLOSOS-EXCLUIDOS AMPLIACIÓ BOLSA CONDUCTOR/A MECÀNIC PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV ADMESOS-ADMITIDOS AMPLIACIÓ BOLSA CONDUCTOR/A MECÀNIC PUBLICADA MITJANÇANT RESOL DE 29 D'OCTUBRE

LL. DEFINITU EXCLOSOS MONITOR D`'ATENCIÓ SOCIAL ÀREES 3 I 6//LL. DEFINITIVO EXCLUIDOS MONITOR ATENCIÓN SOCIAL ÁREAS 3 Y 6

LL.DEF EXCLUIDOS-EXCLOSOS AMPLIACIÓ BOLSADE CUIDADOR/A PUBLICADA MITJANÇANT RESOLDE 29 D'OCTUBRE

LL. PROV ADMESOS BOLSA URGENTE PSICÒLEG // LL.PROV.ADMITIDOS BOLSA URGENTE PSICÓLOGO

LLISTAT DEF ADMESOS CATEGORIA INFERMER/A AMPLIACIÓ 29-10-2019-LISTADO DEF ADMITIDOS/AS CATEGORÍA ENFERMERO/A AMPLIACIÓN 29-10-2019

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS AMPLIACIÓ CUINER-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS COCINERO-A AMPLIACIÓN CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT PROVISIONAL EXCLOSOS AMPLIACIÓ CUINER-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS COCINERO-A AMPLIACIÓN CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT PROVISIONAL EXCLOSOS AMPLIACIÓ INFERMER-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS ENFERMERO-A AMPLIACIÓN CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS AMPLIACIÓ INFERMER-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS ENFERMERO-A AMPLIACIÓ CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT PROVISIONAL EXCLOSOS AMPLIACIÓ CUIDADOR-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS CUIDADOR-A AMPLIACIÓ CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS AMPLIACIÓ CUIDADOR-A CONVOCADA PER RESOLUCIÓ DE 27 DE MAIG DE 2020/LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS CUIDADOR-A AMPLIACIÓ CONVOCADA POR RESOLUCIÓN 27 DE MAYO DE 2020

LLISTAT DEFINITIU EXCLOSOS BORSA URGENT PSICÒLEG/A- LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS BOLSA URGENTE PSICÓLOGO/A

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS BORSA URGENT PSICÒLEG/A- LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS BOLSA URGENTE PSICÓLOGO/A

LL. PROV EXCLOSOS BOLSA URGENTE PSICÒLEG // LL.PROV EXCLUIDOSBOLSA URGENTE PSICÓLOGO

LL. DEFINITIU ADMESOS MONITOR D'ATENCIÓ SOCIAL ÀREES 3 I 6/ LL. DEFINITIVO ADMITIDOS MONITOR ATENCIÓN SOCIAL ÁREAS 3 Y 6

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLOSOS AREA 9 L.PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLUIDOS AREA 9

L. DEFINITIU AUX. DE MANTENIMENT EXCLOSOS AREA 10 L. DEFINITIVO AUX. DE MANTENIMIENTO EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL PUNXES DE CUINA ADMESOS . L.PROVISIONAL PINCHES DE COCINA ADMITIDOS

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 5,7 Y 8 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 5,7 Y 8

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 5,7 Y 8 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 5,7 Y 8

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 EXCLOSOS AREAS 3,4,5,6,y 7 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS AREAS 3,4,5,6 y 7

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 ADMESOS AREAS 3,4,5,6,y 7 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS AREAS 3,4,5,6 y 7

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 5 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL ZELADOR/A GUARDA EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL CELADOR/A GUARDA EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL PUNXES DE CUINA EXCLOSOS . L.PROVISIONAL PINCHES DE COCINA EXCLUIDOS

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 1 y 2 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 1 y 2

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 1 y 2 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 1 y 2

LL. DEFINITIU T/T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 3 L. DEFINITIVO T/ T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 3

LL. DEFINITIU T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 5 L. DEFINITIVO T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 5

LL. DEFINITIU T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 5 L. DEFINITIVO T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN EXCLOSOS AREA 5 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO EXCLUIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA EXCLOSOS AREAS 1,2,6,7,8, y 9/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA EXCLUIDOS AREAS 1,2,6,7,8 y 9

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA ADMESOS AREAS 1,2,6,7,8, y 9/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA ADMITIDOS AREAS 1,2,6,7,8 y 9

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREAS 3,7,9 Y 10 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREAS 3,7,9 Y 10

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMESOS AREAS 3,7,9 Y 10 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREAS 3,7,9 Y 10

LL. PROVISIONAL ZELADOR/A GUARDA ADMESOS AREA 9 L. PROVISIONAL CELADOR/A GUARDA ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL T/T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 3 L. PROVISIONALT/ T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 6 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 6

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL INFERMER/A 2018 ADMESOS AREA 9 L. PROVISIONAL ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 10 /L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 9 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 6 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 6

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL T/T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 3 L. PROVISIONALT/ T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLOSOS AREA 5 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL EXCLUIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 5 L. PROVISIONAL T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 5

LL. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECÀNIC/A EXCLOSOS AREAS 3 Y 5 L. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECANICO/A EXCLUIDOS AREAS 3 Y 5

LL. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECÀNIC/A ADMESOS AREAS 3 Y 5 L. PROVISIONAL CONDUCTOR/A MECANICO/A ADMITIDOS AREAS 3 Y 5

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMENT EXCLOSOS AREA 10 L. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMIENTO EXCLUIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMENT ADMESOS AREA 10 L. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMIENTO ADMITIDOS AREA 10

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 9 /L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 9

LL. PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMESOS AREA 9 L.PROVISIONAL MONITOR A.SOCIAL ADMITIDOS AREA 9

LL. DEFINITVO CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS/LL DEFINITIU CUIDADOR/A EXCLOSOS 2018

LL. DEFINITVO CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS/LL DEFINITIU CUIDADOR/A ADMESOS 2018

LL. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 3,4 Y 7 L. PROVISIONAL RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 3,4 Y 7.

LL. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMENT ADMESOS AREA 7 L. PROVISIONAL AUX. DE MANTENIMIENTO ADMITIDOS AREA 7

LISTADO PROVISIONAL DIRECTOR/A DE CENTRO EXCLUIDOS / LLISTAT PROVISIONAL DIRECTOR/A DE CENTRE EXCLOSOS

LISTADO PROVISIONAL DIRECTOR/A PSICOLOGO DE CENTRO ADMITIDOS / LLISTAT PROVISIONAL DIRECTOR/A PSICÒLEG DE CENTRE ADMESOS

LISTADO PROVISIONAL DIRECTOR/A DE CENTRO ADMITIDOS / LLISTAT PROVISIONAL DIRECTOR/A DE CENTRE ADMESOS

LL. DEFINITIU RESPONSABLE DE TORN EXCLOSOS AREA 5 L. DEFINITIVO RESPONSABLE DE TURNO EXCLUIDOS AREA 5

LL. DEFINITIU RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 5 L. DEFINITIVO RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 5

LL. DEFINITIU INFERMER/A 2018 EXCLOSOS / L. DEFINITIVO ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS

LL.PROVISIONAL GOVERNANTE/A ADMESOS AREA 6/L.PROVISIONAL GOBERNANTE/A ADMITIDOS AREA 6

LL. DEFINITIU AUX. DE MANTENIMENT ADMESOS AREA 7 L. DEFINITIVO AUX. DE MANTENIMIENTO ADMITIDOS AREA 7

LL. PROVISIONAL AMPLIACIÓ INFERMER/A 2018 EXCLOSOS L. PROVISIONAL AMPLIACIÓN ENFERMERO/A 2018 EXCLUIDOS.

LL. PROVISIONAL AMPLIACIÓ INFERMER/A 2018 ADMESOS L. PROVISIONAL AMPLIACIÓN ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS

LL. DEFINITIU TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREES 3,7 9 I 10 EXCLOSOS / L. DEFINITIVO TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREAS 3,7, 9 Y 10 EXCLUIDOS.

LL. DEFINITIU TERAPEUTA OCUPACIONAL ÀREES 3,7 9 I 10 ADMESOS / L. DEFINITIVO TERAPEUTA OCUPACIONAL ÁREAS 3,7, 9 Y 10 ADMITIDOS.

LL. DEFINITIU AJUDANT DE RESIDÈNCIA ADMESOS / L. DEFINITIVO AYUDANTE DE RESIDENCIA ADMITIDOS.

LL. DEFINITIU RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 3,4 Y 7 L. DEFINITIVO RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 3,4 Y 7

LISTADO DEFINITIVO DIRECTOR/A PSICOLOGO DE CENTRO EXCLUIDOS / LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR/A PSICÒLEG DE CENTRE EXCLOSOS

LISTADO DEFINITIVO DIRECTOR/A PSICOLOGO DE CENTRO ADMITIDOS / LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR/A PSICÒLEG DE CENTRE ADMESOS

LISTADO DEFINITIVO DIRECTOR/A DE CENTRO EXCLUIDOS/ LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR/A DE CENTRE EXCLOSOS

LISTADO DEFINITIVO DIRECTOR/A DE CENTRO ADMITIDOS / LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR/A DE CENTRE ADMESOS

LL. DEFINITIU AJUDANT DE RESIDÈNCIA EXCLOSOS / L. DEFINITIVO AJUDANTE DE RESIDENCIA EXCLUIDOS.

LL. DEFINITIU AUX. DE MANTENIMENT ADMESOS AREA 10 L. DEFINITIVO AUX. DE MANTENIMIENTO ADMITIDOS AREA 10

LL. DEFINITIU ZELADOR/A GUARDA ADMESOS . LL.DEFINITIVO CELADOR/A GUARDA ADMITIDOS

LL. DEFINITIU PUNXES DE CUINA EXCLOSOS. L.DEFINITIVO PINCHES DE COCINA EXCLUIDOS

LL. DEFINITIU PUNXES DE CUINA ADMESOS. L.DEFINITIVO PINCHES DE COCINA ADMITIDOS

LL. DEFINITIU CONDUCTOR/A MECÀNIC/AEXCLOSOS AREAS 3 Y 5 L. DEFINITIVO CONDUCTOR/A MECANICO/A EXCLUIDOS AREAS 3 Y 5

LL. DEFINITIU CONDUCTOR/A MECÀNIC/A ADMESOS AREAS 3 Y 5 L. DEFINITIVO CONDUCTOR/A MECANICO/A ADMITIDOS AREAS 3 Y 5

LL.DEFINITIU GOVERNANTE/A ADMESOS AREA 7/L.DEFINITIVO GOVERNANTE/A ADMITIDOS AREA 7

LL. DEFINITIU MONITOR A.SOCIAL ADMESOS AREA 10 L. DEFINITIVO MONITOR A.SOCIAL ADMITIDOS AREA 10

LL. DEFINITIU T/T. OCUPACIONAL ADMESOS AREA 3 L. DEFINITIVO T/ T. OCUPACIONAL ADMITIDOS AREA 3

LL. DEFINITIU RESPONSABLE DE TORN EXCLOSOS AREA 10 L. DEFINITIVO RESPONSABLE DE TURNO EXCLUIDOS AREA 10

LL. DEFINITIU RESPONSABLE DE TORN ADMESOS AREA 10 L. DEFINITIVO RESPONSABLE DE TURNO ADMITIDOS AREA 10

LL.DEFINITIU GOVERNANTE/A EXCLOSOS AREA 7/L.DEFINITIVO GOVERNANTE/A EXCLUIDOS AREA 7

LL. DEFINITIU MONITOR A.SOCIAL EXCLOSOS AREA 10 L. DEFINITIVO MONITOR A.SOCIAL EXCLUIDOS AREA 10

LL. DEFINITIU ZELADOR/A GUARDA EXCLOSOS . LL.DEFINITIVO CELADOR/A GUARDA EXCLUIDOS

LL. DEFINITIU CUINER/A 2018 ADMESOS/L-DEFINITIVO COCINERO/A ADMITIDOS.

LL. DEFINITIU CUINER/A 2018 EXCLOSOS/L-DEFINITIVO COCINERO/A EXCLUIDOS.

LL. DEFINITIU INFERMER/A 2018 ADMESOS / L. DEFINITIVO ENFERMERO/A 2018 ADMITIDOS

LISTADO PROVISIONAL DIRECTOR/A PSICOLOGO DE CENTRO EXCLUIDOS / LLISTAT PROVISIONAL DIRECTOR/A PSICÒLEG DE CENTRE EXCLOSOS

LL.PROVISIONAL GOVERNANTE/A EXCLOSOS AREA 7/L.PROVISIONAL GOVERNANTE/A EXCLUIDOS AREA 7

LL.PROVISIONAL GOVERNANTE/A ADMESOS AREA 7/L.PROVISIONAL GOVERNANTE/A ADMITIDOS AREA 7

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 3 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 3 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMESOS AREA 4 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 ADMITIDOS AREA 4

LL. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLOSOS AREA 4 L. PROVISIONAL CUIDADOR/A 2018 EXCLUIDOS AREA 4

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA EXCLOSOS AREA 3/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA EXCLUIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA ADMESOS AREA 3/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA ADMITIDOS AREA 3

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA EXCLOSOS AREA 4/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA EXCLUIDOS AREA 4

LL. PROVISIONAL AJUDANT DE RESIDENCIA ADMESOS AREA 4/L.PROVISIONAL AYUDANTE DE RESIDENCIA ADMITIDOS AREA 4

LL. PROVISIONAL CUINER/A 2018 ADMESOS/L-PROVISIONAL COCINERO/A ADMITIDOS.

LL. PROVISIONAL CUINER/A 2018 EXCLOSOS/L-PROVISIONAL COCINERO/A 2018 EXCLUIDOS